praktiktjänsgöring för psykologer

Skriftlig fråga 1999/2000:251 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 22 november

Fråga 1999/2000:251

av Sonja Fransson (s) till socialminister Lars Engqvist om praktiktjänstgöring för psykologer

Bristen på psykologer förväntas bli akut om ett par år, det kommer att behövas ännu fler utbildningsplatser m.m. Trots detta har de psykologer som i dag utbildar sig mycket svårt att få den praktiktjänstgöring som ingår i utbildningen för att få legitimation.

Liknande praktiktjänstgöring gäller för läkarutbildningen, den s.k. AT-tjänsten som landstingen förbinder sig att ge till alla läkarstuderande.

Denna överrenskommelse gäller inte psykologer vilket borde vara rimligt.

Det vi nu riskerar är att psykologer som utbildas i Sverige måste åka utomlands för att få sin praktik och då riskerar att bli kvar där, trots att vi i Sverige redan har och kommer att få ett ännu större behov av psykologer i framtiden.

Min fråga till ministern är därför:

Avser ministern verka för att psykologer ska få liknande möjligheter till praktiktjänstgöring som läkarna har i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-22 Anmäld: 1999-11-30 Besvarad: 1999-11-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-30)