Politiska flyktingar från Iran

Skriftlig fråga 2009/10:946 av Kakabaveh, Amineh (v)

Kakabaveh, Amineh (v)

den 24 juni

Fråga

2009/10:946 Politiska flyktingar från Iran

av Amineh Kakabaveh (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Den islamiska regimen i Iran visade vid presidentvalet 2009 sitt rätta ansikte för hela världen då man genom att avrätta politiska fångar, varav flera kurder, försökte skrämma folk till tystnad. I dagsläget är minst 17 kurdiska politiska fångar dömda till döden och risken är överhängande att de kommer att hängas för att sprida skrämselpropaganda. Trots rådande omständigheter förvägras asylsökande iranska medborgare som har varit politiskt aktiva, särskilt kurder, uppehållstillstånd och riskerar att utvisas till Iran. Detta finner jag ytterst olämpligt. Många som söker asyl i Sverige har varit aktiva i olika organisationer som är förbjudna i Iran, men trots uppenbara skyddsbehov har deras asylansökan avslagits och flera har fått utvisningsbeslut. Många av dessa asylsökande har fått flyktingstatus av UNHCR i Turkiet och/eller i Irak. På grund av FN:s sanktioner mot Irak upphörde UNHCR:s verksamhet i norra Irak och en skoningslös jakt på iranska dissidenter som organiserats av Irans säkerhetstjänst tvingade många flyktingar att fly till Turkiet. Väl där kunde de få flyktingstatus av UNHCR. Den turkiska regeringens vägran att ge utresetillstånd till flyktingar från norra Irak och EU-ländernas ovilja att ta emot dem innebär att många flyktingar blir strandsatta i Turkiet för att genomleva en period av svåra levnadsförhållanden utan några som helst rättigheter. UNHCR i Irak och Turkiet förklarar dessa människor som flyktingar, enligt Genèvekonventionens 13:e artikel. I enlighet med tortyrkonventionens artikel 3 och Europakonventionens artikel 3 får dessa flyktingar inte utvisas eftersom det finns uppenbar risk för förföljelse, tortyr och avrättning. Jag vill fråga statsrådet Tobias Billström:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att både flyktingar med FN-status och politiska flyktingar som är förföljda ska kunna få asyl i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-24 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)