Politisering av statliga museer

Skriftlig fråga 2022/23:79 av Jonas Andersson (SD)

Jonas Andersson (SD)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Historiska museet är ett betydelsefullt museum som ingår i myndigheten Statens historiska museer, som i sin tur sorterar in under Kulturdepartementet. På Historiska museet finns omkring 10 miljoner föremål i samlingarna från hela 10 000 år tillbaka i tiden inklusive Sveriges äldsta bevarade klädesplagg, vikingatida skatter, reliker, rustningar med mera.

Tidigare i november offentliggjordes att Historiska museet får en ny chef vid namn Åsa Marnell, som närmast kommer från tjänsten som kanslichef på Miljöpartiets riksorganisation. I ett pressmeddelande inför att Marnell ska tillträda sin tjänst på museet uttrycker hon sig på följande sätt:

”Museet har en stor potential att bidra till en demokratisk samhällsutveckling och genom att använda museernas höga förtroende hos människor kan vi bidra till att skapa engagemang hos våra besökare för till exempel klimatkrisen.”

Uttalandet har rönt uppmärksamhet på sociala medier. Undertecknad ser det som anmärkningsvärt att detta viktiga statliga museums nya chef inför sitt tillträde uttrycker att man kan ”använda museernas höga förtroende” för att engagera människor gällande en viss fråga – ”klimatkrisen” – ett ordval som är värdeladdat och i linje med hur Miljöpartiet brukar uttrycka sig kring sin politiska profilfråga om klimatet.

Nationalmuseum är ett annat statligt museum som de senaste åren har omdebatterats för liknande problem i form av politiska pekpinnar och varningstexter vid vissa utvalda konstverk. I fallen med både Nationalmuseum och Historiska museet handlar det om ett slags vänsterpolitisering. Att fakta och kunskap är i fokus hos de statliga museerna borde vara givet, men den senaste tidens exempel på politisering visar att det finns problem som behöver motverkas.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:


Avser ministern och regeringen att under mandatperioden arbeta för att motverka politisering av statliga museers verksamhet, och i så fall hur?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Överlämnad: 2022-11-23 Anmäld: 2022-11-24 Svarsdatum: 2022-11-30 Sista svarsdatum: 2022-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga