Polisens redovisning av statistik

Skriftlig fråga 2019/20:635 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Aftonbladet har den senaste tiden rapporterat om att polisen satsar på snabbutredda ärenden för att bättra på statistiken. Enligt Aftonbladet prioriteras till och med pinnjakten framför Operation Rimfrost i Malmö.

Det är mycket oroande när den här typen av uppgifter kommer från flera håll inom Polismyndigheten. Ytterst är detta en fråga om hur regeringen styr myndigheten mot de resultat som man vill uppnå.

I grund och botten är det bra att myndigheter behöver redovisa statistik. Det är en viktig del för allmänhetens insyn i polisens verksamhet. Problematiken i det här avseendet handlar dock främst om vilka politiska krav som ställs samt att polisen inte har tillräckliga resurser. Befolkningen har ökat, men vi har i princip inte fler poliser i dag än för fem år sedan. Samtidigt befinner sig den grova brottsligheten på rekordnivåer där skjutningar och sprängningar sker i stort sett dagligen.

Moderaternas uppfattning är att polisen ska vara dimensionerad för att klara hela sitt kärnuppdrag, oavsett om det handlar om Operation Rimfrost eller om utredning av annan allvarlig brottslighet. Bekämpningen av den grova brottsligheten får aldrig tvingas stå tillbaka för att polisens statistik ska se bra ut. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Stämmer de här uppgifterna om polisens pinnjakt, och avser statsrådet i så fall att vidta några åtgärder mot bakgrund av dessa uppgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-13 Överlämnad: 2019-12-16 Anmäld: 2019-12-17 Sista svarsdatum: 2019-12-30 Svarsdatum: 2020-01-10
Svar på skriftlig fråga