Polisens närvaro på landsbygden

Skriftlig fråga 2016/17:1791 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

För en kort tid sedan utsattes matbutiken i Klimpfjäll i Västerbottens inland för inbrott. 200 000 kronor stals från kassaskåpet, pengar som till största delen tillhörde butiksinnehavaren men även lokala föreningar i byn. Polis tillkallades men det skulle dröja hela tio timmar innan man kom till platsen. Under tiden fick handlaren lov att hålla butiken stängd eftersom området räknas som en brottsplats till dess att polisen gjort sina undersökningar.

Den drabbade handlaren var upprörd och ställde sig frågande till den långa väntetiden. Orsaken var enligt polisen de långa avstånden samt att många poliser befann sig på jobb i anslutning till Motorveckan i Lycksele.

Polisbristen skapar otrygghet i hela landet, inte minst på landsbygden. Alla har rätt att ta del av den trygghet som samhället tillhandahåller, oavsett var i Sverige man bor. Det kan inte vara så att de som befinner sig på lands- och glesbygd ska skylla sig själva för att man bor där man bor och därför ska behöva vänta ett halvt dygn innan polisen kommer till brottsplatsen.

Polisen i Västerbotten gör, precis som i resten av landet, ett mycket bra jobb. Det stora problemet är underbemanningen som leder till sämre trygghet för befolkningen men utsätter även befintlig polispersonal för stor stress.

I höstas tydliggjorde dåvarande inrikesminister Anders Ygeman sitt missnöje med polismyndighetens organisation och bristande resultat. I och med detta var han också tydlig med att resultaten måste förbättras samt att polischefen Dan Eliasson skulle få tiden till årsskiftet på sig att visa på positiva vändningar.

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är därför:

Tänker ministern ta några initiativ för att öka polisens närvaron på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-08 Överlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-24 Sista svarsdatum: 2017-08-24 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga