placeringen av Statens pensionsverks huvuddator

Skriftlig fråga 2004/05:1993 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 5 juli

Fråga 2004/05:1993

av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Sven-Erik Österberg om placeringen av Statens pensionsverks huvuddator

Enligt generaldirektör Agneta Norén pågår (Sundsvalls Tidning den 13 juni) diskussioner med ett välkänt och välrenommerat finskt dataföretag om att flytta Statens pensionsverks centraldator från Sundsvall till utrikes ort, i detta fall Finland.

Generaldirektören menar att en sådan placering är okontroversiell efter Sveriges inträde i Europeiska unionen den 1 januari 1995.

Emellertid hanterar SPV också pensionsfrågor som rör svenska officerare och andra inom Försvarsmakten varför det skulle kunna dras slutsatser om vem som är anställd i skyddsklassade funktioner, dito gäller polisen, tullen, kustbevakning, annan underrättelseverksamhet, därtill andra ledande statstjänstemän och ävenså arvodesavlönade statsråd och riksdagsledamöter.

Enligt min mening är det av betydande vikt att sådan information stannar inom vårt lands territorium även om det säkert rent praktiskt och tekniskt inte skulle möta några hinder att flytta den datatekniska hanteringen till utrikes ort.

Mot ovanstående bakgrund vill jag fråga vad statsrådet avser att göra för att utröna vilka känsliga datahanterade personliga pensions- och avlöningssystem som, utan att nationella säkerhetsaspekter också vägs in, rent fysiskt kan förläggas utom vårt lands gränser.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-07-05 Besvarad: 2005-07-14 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-14)