Personlig integritet vid misstänkt utbrott av matförgiftning

Skriftlig fråga 2020/21:642 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Matförgiftningar beror på att man ätit mat som innehåller otjänliga bakterier, parasiter, virus eller gifter. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Man blir helt enkelt sjuk, och matförgiftning definieras också som en sjukdom på 1177 Vårdguiden . Det är också ett tillstånd där man kan behöva uppsöka vård.

Man kan bli matförgiftad både av mat på en restaurang och av mat som man tillagat själv. Om man misstänker att man blivit matförgiftad på restaurang uppmanas man bland annat genom Livsmedelsverket att anmäla det och kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i den kommun där man misstänker att det har inträffat. Anmälan utreds, vilket möjliggör att det går att ta reda på orsaker till utbrottet och förhindra att fler insjuknar.

När man gör en anmälan om matförgiftning blir alla inkomna uppgifter offentliga. Detta är inte bara integritetskränkande eftersom man de facto är sjuk. Det är även märkligt på så sätt att om man söker vård är man också patient och skyddas av sjukvårdens sekretess

Att sådana här uppgifter offentliggörs kan bidra till att en person drar sig för att faktiskt göra en anmälan, vilket i sin tur kan bidra till ökad spridning.

Med hänvisning till ovan vill jag ställa följande fråga till justitite- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ämnar ministern verka så att den personliga integriteten bevaras vid anmälan av misstänkt utbrott av matförgiftning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-20 Överlämnad: 2020-11-23 Anmäld: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga