pensionsutbetalningar vid långhelger

Skriftlig fråga 2001/02:1334 av Gustafsson, Lars (kd)

Gustafsson, Lars (kd)

den 12 juni

Fråga 2001/02:1334

av Lars Gustafsson (kd) till statsrådet Ingela Thalén om pensionsutbetalningar vid långhelger

Av förordning (SFS 1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring m.m. framgår hur utbetalning av pensioner sker.

I samband med långhelger kan utbetalningen av pensionen ske efter helgen. Detta kan innebära att enskilda pensionärer, företrädesvis dem med liten pension, inte får pengarna att räcka till.

Påsk och pingst är de långhelger som, beroende på tidpunkt när de infaller, kan medföra att utbetalning av pensionen sker efter helgen. Det är således inte särskilt ofta som problemen uppstår. Men när senareläggningen av pensionsutbetalningen väl inträffar är det en onödig belastning på den egna ekonomin.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern:

Avser ministern att vidta åtgärder så att senareläggning av utbetalning av pensioner inte inträffar vid långhelger?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-06-12 Besvarad: 2002-06-18 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-18)