Peking + 15 i FN

Skriftlig fråga 2009/10:202 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 18 november

Fråga

2009/10:202 Peking + 15 i FN

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

FN:s 54:e kvinnokommission planeras äga rum i New York den 1–12 mars. Commission on the Status of Women, CSW, avser att följa upp Pekingplattformen från Peking. I processen inför Peking + 15 hålls regionala möten med slutsatser. Processen inkluderar högnivåmöten, parlamentariska konferenser men även många frivilligorganisationer deltar. EU:s positioner formas i en delvis parallell process.

Jag välkomnar ett brett engagemang för att stödja och följa upp plattformen från Peking. Men Sverige måste samtidigt ha spets i kraven 2010. Vi vet också att regeringen fått kritik på viktiga punkter inom området, så det är av vikt att kunna ta del av såväl förberedelsearbetet som formandet av regeringens positioner.

Jag vill därför fråga ministern hur hon avser att Sveriges och EU-trojkans ståndpunkter ska formeras och prioriteras inför Peking + 15 i FN?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Besvarad: 2009-11-24 Svar anmält: 2009-11-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-24)