Påvliga rådet för hälsovårdspastoral

Skriftlig fråga 2007/08:1635 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 9 september

Fråga

2007/08:1635 Påvliga rådet för hälsovårdspastoral

av Carina Hägg (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Socialminister Göran Hägglund har inte sett problemet i att abortmotståndare ges makt över vården och har även aviserat förstärkt lagstiftning för att garantera rätten till abort i Sverige. Att regeringen driver på för etniska och religiösa vårdcentraler är djupt oroväckande. Flickor i patriarkala miljöer och som lever i hedersförtryck kommer att begränsas ytterligare. Personer som förespråkar sharialagar får bedriva vård utan att regeringen invänder. Inte heller dokument från Heliga Stolen, Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal från Påvliga rådet för hälsovårdspastoral, har aviserats av regeringens partier. Där kan vi läsa att om den som arbetar inom vården står inför en lagstiftning som är för abort ”måste han vägra artigt men bestämt”. Vidare: ”Man kan aldrig lyda en lag som i sig är omoralisk och det är fallet med en lag som i princip medger att abort är lagenlig. Därför måste läkare, barnmorskor och sjuksköterskor vägra av samvetsskäl.” Det skrivs vidare att abort ”är ett avskyvärt brott”. Dokumentet beskriver ingående hur man förhåller sig till olika delar av vården och vad som förväntas av vårdpersonal. Nu kommer Påvliga rådet för hälsovårdspastoral att kunna styra även vård och omsorg i Sverige. Riksdagens beslut om flickors och kvinnors rättigheter kringgås genom Vårdval Stockholm.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är:

Vilka lagstiftningsåtgärder avser ministern att vidta för att den politik som kommer till uttryck i Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal från Påvliga rådet för hälsovårdspastoral inte ska kunna styra bemötande, vård och omsorg i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-09 Anmäld: 2008-09-11 Svar anmält: 2008-09-17 Besvarad: 2008-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)