Pass och personlig integritet

Skriftlig fråga 2006/07:1021 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 april

Fråga

2006/07:1021 Pass och personlig integritet

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Svenska pass ska innehålla en bild som lagras dels synligt i passet, dels i komprimerad form i en minnesenhet som finns i passet. I framtiden ska även fingeravtryck lagras i passen enligt en EU-standard. Det är bara passmyndigheten som får lagra information i minnesenheten. Enligt uppgift kan informationen försvinna om passet utsätts för yttre påfrestning. Det kan försvåra eller förhindra inresa. Frågetecken gäller också för så kallat e-ID. Hur säkra är pass och e-ID med chip för intrång? Integriteten måste skyddas mot intrång och mot lagring av icke godkända uppgifter. Dagens osäkerhet om hur den personliga integriteten kan garanteras när det gäller pass och e-ID måste undanröjas.

Jag vill fråga justitieministern vad hon är beredd att göra för att stärka den personliga integriteten när det gäller pass och e-ID.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-13 Anmäld: 2007-04-13 Besvarad: 2007-04-18 Svar anmält: 2007-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-18)