Översyn av mediekoncentrationen

Skriftlig fråga 2009/10:24 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 22 september

Fråga

2009/10:24 Översyn av mediekoncentrationen

av Helene Petersson i Stockaryd (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

I frågesvaret den 18 februari 2009 angav kulturministern att regeringen har påbörjat arbetet inom Kulturdepartementet och har för avsikt att återkomma till riksdagen under 2009 i denna fråga. I propositionsförteckningen meddelas att regeringen har för avsikt att lägga fram en proposition om en ny radio- och tv-lag i januari 2010. Eftersom denna enligt uppgift även kommer att innehålla villkor för den kommersiella radion, vilken också har stark ägarkoncentration, är det enligt min uppfattning av stor betydelse att en översyn av mediekoncentrationen görs innan denna proposition avlämnas.

Min fråga till kulturministern är:

Avser kulturministern att ta initiativ till en översyn av mediekoncentrationen, som sedan kan överlämnas till riksdagen under 2009?

Frågan är återtagen

Händelser

statustext: Frågan är återtagen Inlämnad: 2009-09-22 Återtagen: 2009-09-23 Anmäld: 2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.