Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 27 augusti

Fråga

2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna

av Hans Linde (v)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter. Detta skedde trots att bland annat Amnesty International hade visat att de afghanska myndigheterna, i synnerhet den afghanska säkerhetstjänsten NDS, systematiskt använder sig av tortyr. Amnesty har också visat, bland annat i en rapport från 2007, att fångar som överlämnats av bland annat Kanada och Danmark har utsatts för grova övergrepp och tortyr.

Trots detta uppger Olof Granander, chefen för den svenska insatsen i Afghanistan, till Sveriges Radio att Sverige inte kommer att göra någon egen uppföljning för att kontrollera vad som hänt med den berörda fången.

Sverige har i internationella avtal förbundit sig att inte överlämna fångar till länder där de riskerar bli utsatta för tortyr. Bland annat Amnesty har krävt att inga fångar ska överlämnas till de afghanska myndigheterna, ett krav som Vänsterpartiet delar.

Jag vill med anledning av detta fråga försvarsministern:

Vilka initiativ avser försvarsministern att vidta för att de svenska trupperna i Afghanistan ska upphöra med att överlämna fångar till de afghanska myndigheterna och för att en genomgripande uppföljning görs rörande det överlämnande som redan har skett?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-27 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-10 Svar anmält: 2009-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-10)