Överklagande av statusförklaring

Skriftlig fråga 2016/17:554 av Johanna Jönsson (C)

Johanna Jönsson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Många asylsökande som kommer från Eritrea och Syrien får inget offentligt biträde i asylprocessen, eftersom de kommer att få uppehållstillstånd och därför inte anses vara i behov av ett offentligt biträde. Men de flesta av dessa personer får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och inte som flykting. Detta innebär att de inte får rätt till familjeåterförening och att uppehålls­tillståndet måste omprövas efter 13 månader.

Många vet inte att de kan överklaga sin statusförklaring och att de har rätt till offentligt biträde i samband med detta. Många överklagar därför fel sak – efter­som de saknar juridisk rådgivning överklagar de längden på uppehållstillståndet och inte sin statusförklaring. Detta leder i sin tur till att migrationsdomstolarna av­visar överklagan, och den skyddsbehövande får inte möjlighet att pröva om hen borde bedömas som flykting snarare än alternativt skyddsbehövande.

Den här bristen på information gör att personer som egentligen skulle klassas som flyktingar och få återförenas med sina familjer i dag inte får den praktiska möjligheten. På grund av bristande information får de inte ens en korrekt prövning.

Regler för rättsprocesser och överklaganden med mera måste vara tydliga för att rätts­staten ska kunna upprätthålla sin legitimitet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad gör ministern och regeringen för att information om överklagande ska vara tydlig för dem som vill överklaga sin statusförklaring?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-12-16 Överlämnad: 2016-12-19 Anmäld: 2016-12-20 Sista svarsdatum: 2017-01-02 Svarsdatum: 2017-01-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga