Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2018/19:86 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Ostkustbanan norr om Dalälven har Sveriges längsta sträcka för enkelspår. Det orsakar stora kapacitetsproblem för järnvägen till och från norra Sverige. Det är en viktig järnvägssträcka för både gods- och persontrafik. I regeringsförklaringen angavs att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och att järnvägen i norra Sverige ska byggas ut under mandatperioden.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka kapacitetsbristen på Ostkustbanan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-31 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga