Östersjöinstitut i Simrishamn

Skriftlig fråga 2005/06:2097 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 1 september

Fråga 2005/06:2097 av Marie Wahlgren (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Östersjöinstitut i Simrishamn

Östersjöns tillstånd är en av de viktigare miljöfrågorna i vårt närområde. När man pratar med forskare är det uppenbart att behovet av ökad forskning kring Östersjöns miljö är nödvändigt. Det gäller marinbiologi så att vi kan öka vår förståelse kring detta känsliga hav. Det gäller också hur olika aktiviteter på land och till havs påverkar miljön. Sist men inte minst behövs också en forskning kring vilka politiska och ekonomiska styrmedel som krävs för att trygga Östersjön för framtida generationer. Regeringen har också aviserat att man är positiv till ett centrum för Östersjöforskning. I Simrishamn finns det flera intressenter som är villiga att ställa upp för att förverkliga ett marint forskningscentrum kring Östersjöns miljö. Handelshuset Österlen har till exempel väckt förslaget att ett marinbiologiskt centrum för Östersjön förläggs till Simrishamn. I somras hålls också en utställning och seminarium om Östersjöns miljö vilket gör att Simrishamn nu också byggt upp ett internationellt samarbete.

I Simrishamn finns också bra fysiska förutsättningar med en av Sveriges största fiskehamnar. Man kan erbjuda en attraktiv miljö att arbeta i för gästande forskare. Det är relativt nära till flera universitet och högskolor. Det finns också möjlighet att anknyta till ett kringliggande jordbruksland, vilket gör att man enkelt kan studera den viktiga frågeställningen kring jordbruket och dess influenser på havsmiljön. Vi är nämligen övertygade om att i ett tvärvetenskapligt arbete med Östersjöns miljö måste hav och land mötas.

Min fråga till ministern blir vilka åtgärder hon är villig att göra för att etablera ett marint forskningsinstitut kring Östersjöns miljö i Simrishamn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarad: 2006-09-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-15)