Öppna ärenden om regional utveckling

Skriftlig fråga 2015/16:1385 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I en tidigare skriftlig fråga från mig om föregripande av riksdagens behandling av propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län - redogör jag för propositionen och vissa åtgärder som regeringen vidtagit. Jag nämner där att länsstyrelserna inte har fått information om vad som ska ske med gamla, fortfarande öppna ärenden med koppling till länsstyrelsernas nuvarande ansvar för regional utveckling. Ska de lämnas över till landstingen eller inte? Denna fråga är mycket viktig, eftersom länsstyrelserna riskerar att stå med många öppna ärenden, men utan personal.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi:

Vad ska ske med berörda länsstyrelsers öppna ärenden om regional utveckling, för den händelse riksdagen bifaller ovan nämnda proposition och Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Överlämnad: 2016-06-21 Anmäld: 2016-06-22 Svarsdatum: 2016-06-29 Sista svarsdatum: 2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga