omställningsarbetet på Gotland

Skriftlig fråga 2001/02:885 av Virgin, Lilian (s)

Virgin, Lilian (s)

den 14 mars

Fråga 2001/02:885

av Lilian Virgin (s) till näringsminister Björn Rosengren om omställningsarbetet på Gotland

Gotlands kommun är en av de kommuner som är föremål för ett utvecklingsprogram främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten. Regeringen har tillsatt en omställningsgrupp med uppdrag att föreslå och genomföra utvecklingsprogram. Omställningsgruppen avslutade som planerat sitt arbete vid ingången av år 2002. Gotlands kommun har fått ett glädjande besked om stöd till Gotlands livsmedelsinstitut men väntar fortfarande på beslut om övriga insatser. Det är angeläget att beslut fattas snabbt. Gotlands kommun och omställningsgruppen har redovisat ett antal förslag som aktivt ska bidra till en positiv utveckling av den gotländska arbetsmarknaden. Företrädare för Gotlands kommun, som den 6 mars 2002 var inbjudna till Näringsdepartementet, har framfört att det är mycket angeläget att snabbt få beslut om framför allt tre projekt @ Kustateljén, Gamestudion och Kongresshallen.

Jag vill fråga:

När avser näringsministern att fatta beslut om de tre nämnda projekten på Gotland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-14 Anmäld: 2002-03-19 Besvarad: 2002-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-20)