omställningsarbetet i Hässleholms kommun

Skriftlig fråga 2003/04:1408 av Bengtsson, Anders (s)

Bengtsson, Anders (s)

den 6 juli

Fråga 2003/04:1408

av Anders Bengtsson (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om omställningsarbetet i Hässleholms kommun

I propositionen Det nya försvaret (1999/2000:30) föreslog regeringen en avveckling av regementen i flera kommuner. En av de berörda kommunerna var Hässleholm. I samband med detta initierade regeringen ett omställningsarbete med syfte att i konstruktiv samverkan med kommunerna samt övriga berörda myndigheter och organ genomföra utvecklingsprogram för att stödja en positiv utveckling av arbetsmarknaden, både för existerande och nya näringar. I Hässleholms fall utlovades det runt 215 nya arbetstillfällen. Kommunens uppskattning är dock att det enbart skapats runt 100 nya arbetstillfällen @ en uppskattning som också stöds av den utvärdering som gjorts av Institutet för tillväxtpolitiska studier, där man konstaterar att "totalt ca 120 nya statliga arbetstillfällen har skapats, vilket understiger de 215 som utlovades".

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om ministern avser att vidta ytterligare åtgärder för att nå omställningsarbetets mål om 215 nya arbetstillfällen för Hässleholms kommun.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-07-06 Besvarad: 2004-07-27 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-22)