Omsättningsstöd till enskilda firmor

Skriftlig fråga 2020/21:223 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sedan coronapandemin slog till med de medföljande restriktioner som vi har levt med under större delen av året har näringslivet drabbats hårt. Detta gäller inte minst de kreativa näringarna. Hela kulturbranschen har drabbats hårt, och detta gäller inte minst alla dem som drabbats av 50-personersgränsen som den skärpta ordningslagen innebär.

Under pandemin var regeringen relativt snabbfotad med att presentera olika stöd till företag som tagit ekonomisk skada till följd av statens restriktioner. Detta gällde dock inte stödet till enskilda firmor, som först den 9 september fick besked om stöd. Efter att Moderaterna drivit på regeringen i månader aviserades så det efterlängtade stödet till enskilda näringsidkare, som levt i ovisshet och ekonomiska svårigheter under över ett halvårs tid. Dock omfattar det av regeringen framlagda förslaget inte tillräckligt många företagare. Många egenföretagare inom kultursektorn har dessutom redan gått i personlig konkurs och varit tvungna att lämna kultursektorn.

Ungefär hälften av kulturskaparna bedriver sin verksamhet i enskild firma, och ungefär hälften av dessa, det vill säga en fjärdedel av alla kulturskapare, är så kallade kombinatörer. Det innebär att de kombinerar sin näringsverksamhet med visstids- och/eller projektanställningar. Jämfört med arbetsmarknaden i stort är detta en mycket hög andel och speglar också många kulturskapares ekonomiska villkor.

Då hänsyn inte har tagits till kulturskapares särskilda villkor hamnar många av dessa mellan stolarna. Omsättningströskeln på 200 000 kronor per år hindrar många från att söka stödet, och många får heller ingen eller väldigt lite i arbetslöshetskassa. Detta är alltså en grupp som har drabbats väldigt hårt ekonomiskt i spåren av pandemin. En grupp som också under återstoden av året är beroende av såväl fortsatt som utökat stöd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att förlänga stödet till enskilda firmor och tillse att fler omfattas av det?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-14 Överlämnad: 2020-10-15 Anmäld: 2020-10-16 Svarsdatum: 2020-10-21 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga