om behandlingshem för ungdomar

Skriftlig fråga 1999/2000:203 av Olsson, Rolf (v)

Olsson, Rolf (v)

den 12 november

Fråga 1999/2000:203

av Rolf Olsson (v) till socialminister Lars Engqvist om behandlingshem för ungdomar

Jag har blivit uppmärksammad på att enskilda/företag från andra EU-länder köper fastigheter på olika håll i Sverige, företrädesvis i Västsverige, och etablerar ungdomshem för vård och boende för ungdomar från ifrågavarande land. De fall jag fått redovisat är från Tyskland. Detta görs utan att de söker de tillstånd som krävs för ungdomsinstitutioner. Detta innebär att verksamheten pågår utan den tillsyn som krävs för sådana hem eftersom de oftast inte är kända av socialtjänsten och länsstyrelserna. Om de också är okända för hemlandets behandlings- och vårdmyndighet har inte gått att utröna men det kan väl antas att placeringen är gjord av sociala myndigheter i hemlandet. Något utbyte av kontakter har dock inte skett mellan länsstyrelser och det land som gjort placeringen. Det har också framgått att ungdomarna har varit en längre tid på hemmet utöver de tre månader varefter uppehållstillstånd krävs.

Dessa förhållanden håller nu på att skapa problem för polis och de lokala sociala myndigheterna.

Min fråga till socialministern är därför:

Vilka åtgärder på EU-nivå, eller i andra internationella sammanhang, avser regeringen att vidta för att lösa problemen med olagligt etablerande av vård- och behandlingshem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-12 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-30)