Olika förutsättningar för friskolor och kommunala skolor

Skriftlig fråga 2007/08:718 av Hjälmered, Lars (m)

Hjälmered, Lars (m)

den 6 februari

Fråga

2007/08:718 Olika förutsättningar för friskolor och kommunala skolor

av Lars Hjälmered (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Förutsättningarna för att bedriva undervisning är ibland inte desamma för kommunala skolor och friskolor. Ett för mig nyligen presenterat exempel påvisar detta. En friskola i Göteborg har av Skolverket fått avslag på sin begäran att bedriva en lokal kurs. Tingen hade varit helt i sin ordning om det inte var så att exakt samma kurs bedrivs inom kommunala skolor i samma stad med kommunens godkännande.

Problemet är att en friskola måste få sin lokala kurs godkänd av Skolverket medan en kommunal skolas kurs godkänns av kommunen. Skolorna spelar alltså inte efter samma regler vilket kan skapa situationer som den ovan nämnda. Detta kan i förlängningen skapa en sned konkurrenssituation och ge olika förutsättningar för friskolor och kommunala skolor gällande vilka kurser som kan erbjudas eleverna.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att friskolor och kommunala skolor har samma förutsättningar att skapa och bedriva lokala kurser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-06 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)