Ökat stöd till handikapporganisationerna

Skriftlig fråga 2006/07:1585 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 28 augusti

Fråga

2006/07:1585 Ökat stöd till handikapporganisationerna

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Handikapporganisationerna i Sverige gör ett ovärderligt arbete på en rad områden. Det handlar om att vara kunskapsbank, stödja forskning på olika sätt, informera nyinsjuknade om hur det är att leva med funktionshinder och informera allmänheten, för att bara nämna några exempel.

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) har skrivit ett öppet brev till statsrådet för att påtala att handikapporganisationernas ekonomiska stöd från statskassan har urholkats under många år samtidigt som deras samhälleliga uppdrag har utvidgats.

Vänsterpartiet har i många år krävt att bidragen till handikapporganisationerna ska höjas och vi hoppas därför att regeringen hörsammar HSO:s vädjan och ökar det ekonomiska stödet redan i höstbudgeten.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkra handikapporganisationernas ekonomiska situation i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-28 Anmäld: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-11 Svar anmält: 2007-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-11)