Ökad samverkan på vägarna

Skriftlig fråga 2021/22:106 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Enligt uppgifter från branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag (SÅ) finns cirka 680 000 lastbilar registrerade i Sverige. Till detta tillkommer cirka 10 000 utländska lastbilar som kommer till Sverige dagligen. Antalet anmälda rena transportstölder, det vill säga från lastbilar, ligger på omkring 2 000 stycken per år.

All typ av kriminalitet, människosmuggling, narkotikatransporter, transportstölder, dieselstölder, stulna bilar och båtmotorer, gängkriminellas transporter med mera färdas och transporteras på det svenska vägnätet. Till detta tillkommer trafikbrott av olika slag. Trots detta har antalet trafikpoliser minskat drastiskt, och i dag är antalet cirka 200.

Detta innebär att det är i princip riskfritt att använda vägnätet för alla typer av kriminella transporter. Detta känner även utländska stöldligor till.

SÅ har sammanställt en enkät om stölder i samverkan med polisen och Larmtjänst, som presenterades den 29 september. Kritiken mot polisens engagemang och tillgänglighet är svidande. Lönlöst att anmäla brott, bristande intresse från polisen, ingen återkoppling om anmälan görs, brottsanmälningar läggs ner direkt, långa väntetider hos polisen med mera är något av den kritik som framkommer. Endast 45 procent anmäler alltid när de utsatts för brott.

Detta är mycket dåligt då chaufförer finns ute på vägarna dygnet runt och ofta märker om något avviker från det normala. Deras iakttagelser kan vara avgörande för polisen att lösa olika sorters brott. I enkätsvaren framkommer att 14 procent av de svarande bevittnat något som kan ha varit brott men inte tipsat polisen om detta. Många uppger att anledningen är att det är för långa svarstider hos polisen.

89 procent av de svarande är positiva till att anmäla och tipsa om detta kunde göras lättare, exempelvis genom en app.

Enligt SÅ saknas säkra rast-och uppställningsplatser för lastbilstransporter.

Vägsamverkans mål är att kriminaliteten ska minska, tryggheten på vägarna öka och att iakttagelser som avviker från det normala ska meddelas polisen. SÅ och Larmtjänst kommer på eget initiativ att i samverkan med polisen starta upp projektet Vägsamverkan, med Grannsamverkan som förebild, för att öka engagemanget, tryggheten och säkerheten dygnet runt på det svenska vägnätet.

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg är:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att minska kriminaliteten och öka tryggheten på det svenska vägnätet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-11 Överlämnad: 2021-10-11 Anmäld: 2021-10-12 Svarsdatum: 2021-10-20 Sista svarsdatum: 2021-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga