Ökad radikalisering av våldsbejakande islamism

Skriftlig fråga 2020/21:2868 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Hotet från islamismen är inte över, och det är ett svek mot svenska folket att inte mer har gjorts för att stoppa utvecklingen. Den våldbejakande islamismen i Sverige har ökat stadigt. Från att ha varit omfattat cirka 200 personer för tio år sedan uppskattar Säkerhetspolisen att det i dag finns omkring 2 000 våldsbejakande islamister i Sverige. Enligt Säpo har säkerhetshotet från den här gruppen ökat, och de bedömer att det kommer att fortsätta öka de närmaste åren. 150 IS-terrorister har kommit hem. Bara ett fåtal har ställts inför rätta och dömts, och miljöerna där de radikaliserades finns kvar, skriver Säpo i sin senaste årsbok.

Enligt Säpo är attentatshotet från våldsbejakande islamistisk extremism och den våldsbejakande högerextremistiska miljön fortsatt förhöjt.

Terrorexperten Magnus Ranstorp berättar att anhöriga har vänt sig till honom för att få hjälp när de inte får det någon annanstans (Expressen den 11 maj 2021). Han uppger vidare att det finns skäl att vara oroliga då radikaliseringen och rekryteringen pågår än i dag.

Säpo ser detta som ett av de största hoten mot Sverige. Rekryteringen och radikaliseringen ökar. Helt uppenbart har inte tillräckligt gjorts för att stoppa denna utveckling, vilket är skrämmande.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet att vidta för att hämma utvecklingen med ökad våldsbejakande islamism i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-17 Överlämnad: 2021-05-17 Anmäld: 2021-05-18 Svarsdatum: 2021-05-26 Sista svarsdatum: 2021-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga