Ökad otrygghet i Uppsala

Skriftlig fråga 2018/19:75 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De senaste åren har otryggheten i Uppsala ökat. Skjutningar och sprängdåd har fått mest uppmärksamhet i medierna, men nu har det även framkommit att grupper av unga män trakasserar unga kvinnor och flickor i centrala Uppsala även under dagtid.

I Upsala Nya Tidning beskrivs situationens allvar mycket detaljerat. Flickor som har utsatts för trakasserierna berättar om händelserna, och en undersökning från Region Uppsala bekräftar bilden av otryggheten. Där framgår det att andelen unga tjejer som känner sig trygga på stan i Uppsala har minskat kraftigt. År 2013 svarade 45 procent av tjejerna i gymnasiet att de kände sig trygga när de var på stan i Uppsala. En siffra som sjunkit till endast 19 procent 2017.

Tjejer som känner sig otrygga uppmanas ofta att fundera på vad de behöver göra för att känna sig tryggare, till exempel att inte gå själva, att se till att de blir hämtade och annat som gör att de kan minska känslan av otrygghet. Detta är inte en acceptabel utveckling. Flickor och kvinnor ska kunna röra sig fritt och känna sig trygga, inte minst dagtid.

En av statens mest fundamentala uppgifter är att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Det är grunden för samhällskontraktet mellan staten och medborgarna. Att unga tjejers otrygghet har fallit så kraftigt i Uppsala visar på en allvarlig brist. En brist som måste åtgärdas omgående, särskilt om inte tilliten i samhället ska urholkas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att säkerställa tryggheten för flickor och unga kvinnor i Uppsala?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga