Ofria val i Vitryssland

Skriftlig fråga 2007/08:1612 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 4 september

Fråga

2007/08:1612 Ofria val i Vitryssland

av Gunnar Andrén (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I slutet av september äger parlamentsval rum i Belarus, Vitryssland, och återigen visar president Lukasjenko sin misstro mot väljarna och sin regims svaghet genom att inte tillåta ens en tillstymmelse till fria val. Valet sker i 110 enmansvalkretsar. För att bli godkänd som kandidat ska 1 000 underskrifter samlas in av en initiativgrupp för kandidaten i den valkrets där vederbörande avser att kandidera.

De allra flesta oppositionella kandidater har nekats registrering på byråkratiska grunder. Två av dem är Vladimir Novosiad, tidigare fri och liberal parlamentsledamot, och Sergej Kazlovskij, båda från det socialliberala Partiet för frihet och framsteg (PSP).

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att verka för att Sverige vidtar – och Sverige inom EU – för att tydliggöra för president Lukasjenko att folkstyre förutsätter fria och hemliga val med fria partier och fria kandidater, som tillåts prövas av väljarna och inte av regimens administration?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-04 Anmäld: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)