Oberoende utredning av Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd

Skriftlig fråga 2018/19:556 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd har det högsta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Genom sin världsomspännande medlemskrets har FN unika förutsättningar att samla världens länder till hållbara lösningar på många av vår tids globala utmaningar.

Men säkerhetsrådets begräsningar är uppenbara och regeringen bör nu skifta fokus till EU och närområdet under kommande år. Sveriges år i FN:s säkerhetsråd har även delvis skuggats av kritiken mot den kampanj för omkring 27 miljoner kronor som syftade till att ge Sverige en av de tillfälliga medlemsplatserna.

Kampanjen skulle enligt regeringen präglas av transparens, men den resulterade i stället i hemlighetsmakeri. När utrikesminister Margot Wallström frågades ut i riksdagens konstitutionsutskott i april i år om Utrikesdepartementets hantering av handlingar i samband med utvärderingen av kampanjen lovade utrikesministern bättring vad gäller att följa grundlagen. På frågan från medierna huruvida det inte vore lämpligt att göra en oberoende utvärdering svarade utrikesministern: Jag har inget emot att det görs fler utvärderingar. Det är viktigt att vi sammanställer all den information vi har, det är svårt att få den från något annat håll. Sen får vi se vad som eventuellt saknas när alla har läst. Det här är vår beskrivning av det vi gjort under de här två åren.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Ämnar regeringen tillsätta en oberoende utredning av Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga