Ny polisdatalag

Skriftlig fråga 2007/08:841 av Bodström, Thomas (s)

Bodström, Thomas (s)

den 22 februari

Fråga

2007/08:841 Ny polisdatalag

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I höstas frågade jag när den aviserade propositionen om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet skulle komma. Då fanns propositionen upptagen som aktuell i september 2007. Justitieministern svarade att en proposition planeras till hösten 2008. I den aktuella propositionsförteckning som kom i januari i år, och där planeringstiden sträcker sig till 2008 års utgång, kan jag konstatera att någon proposition om ny polisdatalag inte längre är aktuell. Detta förvånar mig. Kommer denna angelägna fråga att skjutas upp ett år till? Jag vill fråga justitieministern:

Avser justitieministern att lägga en proposition om ny polisdatalag i år och hur ser tidsplaneringen ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-02-22 Anmäld: 2008-02-22 Svar anmält: 2008-03-05 Besvarad: 2008-03-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)