Ny kontrollmyndighet

Skriftlig fråga 2011/12:490 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 26 mars

Fråga

2011/12:490 Ny kontrollmyndighet

av Krister Örnfjäder (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Enligt uppgift har Sveriges Åkeriföretag föreslagit regeringen och Näringsdepartementet att en ny myndighet ska bildas. Den ska ha till uppgift att genomföra kontroller på väg.

Skälet är den mängd av överträdelser som oseriösa företag bidrar med och som sker utan påföljder.

Jag vill därför fråga näringsministern hur långt hon kommit med denna fråga och om hon har för avsikt att inrätta en speciell myndighet för att ta itu med detta problem.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-26 Anmäld: 2012-03-27 Besvarad: 2012-04-03 Svar anmält: 2012-04-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-03)