Nordiskt militärt samarbete

Skriftlig fråga 2009/10:520 av Lindgren, Else-Marie (kd)

Lindgren, Else-Marie (kd)

den 12 februari

Fråga

2009/10:520 Nordiskt militärt samarbete

av Else-Marie Lindgren (kd)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Det finns i dag i Sverige en bred politisk vilja för en vidare utveckling av nordiskt militärt samarbete. Det har en positiv påverkan på säkerhetsutvecklingen i vårt närområde och ska ses som ett komplement till en naturlig utveckling av det europeiska samarbetet framför allt inom EU och Nato. Tillsammans kan de nordiska länderna möta nya strategiska hot och utmaningar samt säkra energi- och handelsflöden i vårt närområde. Länderna kan bland annat tillsammans avdela större styrkebidrag till insatser och genom detta lämna ett större säkerhetspolitiskt avtryck.

För att detta ska kunna åstadkommas krävs det gemensamma övningar speciellt på flygsidan. Under 2009 genomfördes 20 övningar mellan Norges, Finlands och Sveriges flygvapen i norra Skandinavien över territorialgränsen, så kallade cross border-övningar.

En cross border-övning innebär att flottorna startar på sina hemmabaser, träffas i luften, övar och landar sedan på sina hemmabaser igen. Det ger kostnadseffektivitet och övningar av bättre kvalitet. Man planerar nu att utöka dessa övningar under 2010.

I dag krävs diplomatiskt tillstånd för att få göra en cross border. I Sverige måste en ansökan lämnas in två veckor innan aktuell övning. I Finland och Norge tar det endast 48 timmar. Det finns en stark efterfrågan för att ansökningstiderna måste bli kortare.

Vilka initiativ är försvarsministern beredd att vidta för att korta ansökningstiderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-12 Anmäld: 2010-02-12 Besvarad: 2010-02-17 Svar anmält: 2010-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-17)