närpolisverksamhetens lokala förankring

Skriftlig fråga 2004/05:1971 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 30 juni

Fråga 2004/05:1971

av Gunnar Andrén (fp) till justitieminister Thomas Bodström om närpolisverksamhetens lokala förankring

Vid närpolisreformens start år 1995 hade Rimbo närpolisdistrikt fem anställda poliser. Det märktes. Brottsligheten i området minskade kontinuerligt de följande åren. Av skilda orsaker har antalet tjänstgörande poliser minskat och en av de två kvarvarande går nu vid 61 års ålder i pension och den andre har övergått till privat tjänst.

Mot denna bakgrund är det föga förvånande att polismästaren i Roslagens polisdistrikt önskar lägga ned Rimbo närpolisområde; detsamma gäller för övrigt Vaxholms närpolisområde. Roslagens polisnämnd har för närvarande frågan under beredning. Frågan är bordlagd till hösten, men närpolisstationen är stängd.

Samtidigt rapporteras i Norrtelje Tidning att en närliggande damfrisering haft inte mindre än fem inbrott under senare år, senast den 28 juni 2005. Vid ett tillfälle kunde inkräktarna gripas, just på grund av att närpolisen fanns i närheten. I övriga fall har förövarna undkommit lagföring i brist på polisiära utredningsresurser.

Det inträffade aktualiserar regeringens syn på närpolisorganisationens lokala förankring.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ambitionerna från 1995 ska kunna förverkligas vad gäller närpolisens lokala förankring?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-06-30 Besvarad: 2005-08-15 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-15)