närpolisverksamheten om sommaren

Skriftlig fråga 2004/05:1972 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 30 juni

Fråga 2004/05:1972

av Gunnar Andrén (fp) till justitieminister Thomas Bodström om närpolisverksamheten om sommaren

Behovet av polisiär närvaro varierar naturligt nog under året beroende på bland annat hur många människor som befinner sig inom ett visst område. I Norrtälje kommun, som ingår i Roslagens polisdistrikt som sträcker sig från Stocksundsbron i söder till Singö i norr, är befolkningen i särklass störst om sommaren. Under juni, juli och första delen av augusti handlar det om mer än en fördubbling av antalet boende och på helger kanske en ökning om tre@fyra gånger invånarantalet.

Inom sjukvården får detta, åtminstone på akutsjukvårdssidan, följden att beredskapen höjs, detta trots att personalläget som på alla andra håll är hårt ansträngt. På polissidan förefaller motsvarande prioritering, trots att insikten finns om behovet av personalförstärkning, inte förekomma.

I Norrtälje skulle bland annat Älmsta och Grisslehamn, stora sommarfirarorter, vara i behov av personalförstärkning, ett för alla inom polisväsendet välkänt faktum, men någon personalförstärkning är inte i sikte.

Jag inser att för 2005 är det ogörligt att vidta angelägna åtgärder, men på längre sikt är det viktigt att omprioritering sker av personella polisresurser.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att orter och regioner som får avsevärt fler invånare om sommarmånaderna under åren framöver också får förstärkta polisresurser då befolkningen ökar dramatiskt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-06-30 Besvarad: 2005-08-15 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-15)