Näringspolitiska initiativ för Skåne

Skriftlig fråga 2013/14:331 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 20 januari

Fråga

2013/14:331 Näringspolitiska initiativ för Skåne

av Anders Karlsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Jag undrar över näringsministerns initiativlöshet i fråga om näringspolitiken i allmänhet och Skåne i synnerhet. Skåne är en region med ungefär en niondel av landets befolkning men synes samtidigt vara en vit fläck för ministern.

Antalet inskrivna arbetslösa, det vill säga summan av de öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, uppgick till 64 500 i Skåne i december 2013. För ett år sedan var motsvarande siffra 62 400. Under ett år har antalet ökat med drygt 2 100 personer eller 3,4 procent. I förhållande till den registerbaserade arbetskraften var 10,7 procent arbetslösa i slutet av december månad. Mer än hälften av Skånes 33 kommuner, 17 stycken, har en högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Högst är arbetslösheten i min hemstad Landskrona, 16,2 procent. Därefter följer Malmö med 15,5 procent.

Rimligen har ministerns departement någon form av aktivitetsansvar. Skåne är dessutom på många sätt en spännande region, vilket gör ministerns ointresse än märkligare. Vi har såväl glesbygdskommuner som en storstadsregion i form av Malmö-Lund. En del kommuner är gamla jordbruks- eller industrikommuner som är stadda i omvandling. Vi har ett universitet, två högskolor och filialer på ytterligare orter. Gränssamarbetet över Öresund är kanske den mest spännande utvecklingen.

Fråga:

Vad har näringsministern tagit för näringspolitiska initiativ för Skåne under det år som arbetslösheten bara ökat?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-01-20 Anmäld: 2014-01-21 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)