moms inom insatsområde

Skriftlig fråga 2001/02:1340 av Björkman, Lars (m)

Björkman, Lars (m)

den 13 juni

Fråga 2001/02:1340

av Lars Björkman (m) till statsrådet Ulrica Messing om moms inom insatsområde

Den 20 mars besvarade statsrådet en fråga från mig om momsproblematiken inom insatsområde 4 för Mål 3-programmet. Statsrådet meddelade då att den situation som uppstått var mycket olycklig och att det var mycket angeläget att frågan skulle få en tillfredsställande lösning. Statsrådet svarade vidare att frågan vid tillfället var under beredning i Regeringskansliet.

Eftersom frågan, enligt utsago från berörda programgrupper, ännu inte fått någon lösning är jag oroad. Då samtliga inom detta område verksammma grupper arbetar med ekonomiskt mycket knappa resurser krävs, om inte arbetet ska avstanna, ett snabbt besked.

När avser statsrådet att lägga fram ett förslag på lösning av momsproblematiken inom insatsområde 4 för Mål 3-programmet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarad: 2002-06-18 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-18)