Möjligheter till individuell återbäring av kommun- och landstingsskatt vid överskott

Skriftlig fråga 2007/08:734 av Bengtsson, Finn (m)

Bengtsson, Finn (m)

den 7 februari

Fråga

2007/08:734 Möjligheter till individuell återbäring av kommun- och landstingsskatt vid överskott

av Finn Bengtsson (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Regering och riksdag har på kort tid på ett förtjänstfullt sätt prioriterat jobblinjen genom bland annat jobbskatteavdragen, som medfört skattelättnader för främst låg- och medelinkomsttagare.

Även alliansstyrda kommuner och landsting skulle vilja verka för ett sammantaget rimligare skatteuttag av medborgarna. Problemet är dock att det på förhand är svårt att veta hur bokslutet faller ut med ständiga risker för under- eller överskott. Då kommunallagen kräver att budgeten ansvarsfullt balanseras och finansplaneras budgeteras det vanligen så att de förväntade inkomsterna överstiger de förväntade utgifterna.

Med en ansvarsfullt förd politik som gör att verksamhetens utgifter inte överstiger de budgeterade inkomsterna blir slutresultatet därför inte sällan ett överskott. Skatteuttaget visar sig alltså ofta vid ansvarsfullt förd politik varit högre än vad som krävts för att bedriva den överenskomna verksamheten.

Därför är det ofta svårt för finansiellt ansvarfulla kommuner och landsting, med ambition att inte överbeskatta sina medborgare, att föreslå skattesänkningar på förhand. En lösning skulle vara att erbjuda möjligheten för en kommun eller ett landsting, som visar på överskott vid bokslut, att få återföra detta till skattebetalarna i form av en skatteåterbäring i stället.

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att möjliggöra skatteåterbäring till enskilda medborgare vid finansiellt överskott i kommun- eller landstingsbokslut?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-07 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)