Möjligheten till ansvarsutkrävande vid arbetsplatsolyckor med dödlig utgång

Skriftlig fråga 2012/13:525 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 17 maj

Fråga

2012/13:525 Möjligheten till ansvarsutkrävande vid arbetsplatsolyckor med dödlig utgång

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I mars 2010 omkom en 42-årig elektriker från Arvidsjaur efter en arbetsplatsolycka i Litskär. Han arbetade nära en strömkabel och fick 1 200 volt genom sin kropp. Åklagaren har nu stämt tre företag på vardera 1,5 miljoner kronor som ansvariga för olyckan.

Vi vet dock av tidigare erfarenhet att det är mycket svårt för åklagare att få till stånd en fällande dom i fall som detta. Flera företag är gemensamt ansvariga, oftast genom entreprenadavtal där en underentreprenör arbetar åt en huvudentreprenör, vilket ofta innebär att det är svårt att hålla någon ansvarig.

Det är oacceptabelt att det i fall där arbetsgivare genom bristande säkerhetsarbete orsakar svåra olyckor, ibland med dödlig utgång, inte går att hålla någon juridiskt ansvarig.

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att underlätta ansvarsutkrävande vid svåra arbetsplatsolyckor i de fall där flera entreprenörer är inblandade?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-05-17 Anmäld: 2013-05-17 Besvarad: 2013-05-22 Svar anmält: 2013-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-22)