Möjligheten för äldre fartyg att trafikera Stockholms skärgård

Skriftlig fråga 2005/06:1932 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 18 juli

Fråga 2005/06:1932 av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Möjligheten för äldre fartyg att trafikera Stockholms skärgård

Äldre, äkta och unika ångbåtar spelar i dag en mycket viktig roll för bilden av Stockholm och Stockholms skärgård, inte minst från turistiska utgångspunkter. I dag finns följande i trafik eller är under reparation (byggår och namn): 1866 bogserbåten S/S Robert, 1880 passagerarfartyget S/S Ejdern, 1897 ångfärjan S/S Djurgården 3, 1897 passagerarslupen S/S Frithiof, 1898 timmerbogserbåten S/S Östa, 1900 passagerarfartyget S/S Norrtelje, 1901 passagerarslupen S/S Tärnan, 1903 passagerarfartyget S/S Mariefred, 1908 passagerarfartyget S/S Storskär, 1909 passagerarfartyget S/S Drottningholm, 1910 passagerarfartyget S/S Norrskär, 1911 passagerarfartyget S/S Blidösund, 1915 hamnisbrytaren S/S Sankt Erik, 1925 passagerarfartyget S/S Saltsjön och 1929 lotsbåten S/S Orion.

EU:s sjösäkerhetsdirektiv, om det tolkas nationellt snävt, utgör ett allvarligt hot mot dessa kulturskapande och historiskt intressanta, och populära, fartyg att fortsätta verka i hela Stockholms skärgård. Det finner jag står i strid mot både sunt förnuft och det sjösäkerhetstänkande som förvisso ska vägleda alla bestämmelser som i vårt land hanteras av Sjöfartsverket.

Min fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att förhindra att EU:s sjösäkerhetsdirektiv blir ett hinder för äldre och sjövärdiga fartyg att trafikera Stockholms ytter- och innerskärgård på sätt som skett i mer än hundra år?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-07-18 Besvarad: 2006-08-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-10)