Miljövänligt byggande

Skriftlig fråga 2009/10:251 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 27 november

Fråga

2009/10:251 Miljövänligt byggande

av Gunnar Sandberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Att spara energi för att minska växthuseffekten är viktigt för framtiden. Hur vi lever, vad vi äter, hur vi bor och vad vi bygger blir allt viktigare. Men de flesta gör sällan mer än vad de är tvungna till. Det gäller såväl enskilda personer som företag.

Staten har därför en viktig uppgift att påverka opinionen och genom olika stimulansåtgärder styra utvecklingen i önskvärd riktning genom att göra miljörätta val billigare. I Tyskland har man exempelvis bättre möjligheter till banklån när man bygger miljövänligt. Bankerna räknar med att energi- och miljöanpassat byggande ger ett högre marknadsvärde.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att underlätta miljövänligt byggande i samma riktning som i Tyskland?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-27 Anmäld: 2009-11-30 Svar anmält: 2009-12-09 Besvarad: 2009-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-09)