miljöfarliga kemikalier

Skriftlig fråga 1999/2000:759 av Söderdahl, Willy (v)

Söderdahl, Willy (v)

den 24 mars

Fråga 1999/2000:759

av Willy Söderdahl (v) till miljöminister Kjell Larsson om miljöfarliga kemikalier

I dag finns det ca 2 500 ämnen på den gemensamma EU-lista som bedömer ämnens risker ur miljö- och hälsosynpunkt. De finns dock ett antal ämnen som inte med på denna EU-lista.

Ett av de ämnen som är farligt, men som inte finns med på listan är triclosan. Enligt Läkemedelsverket är triclosan inte farligt för människor i de koncentrationer det förekommer i olika produkter, däremot finns det farhågor om att bakteriedödande ämnen som t.ex. triclosan kan skapa bakterier som är motståndskraftiga mot vanlig antibiotika. Triclosan är också mycket giftigt för vissa fiskarter och alger.

I Sverige lär "två ton" av ämnet årligen användas i tandkräm och då uppstår såväl faran för skapandet av motståndskraftiga bakterier som utsläpp i vatten. Detta gäller bara för tandkräm. Numera finns det även antibakteriella ämnen i t.ex. diskmedel.

Avser miljöministern att vidta några ytterligare åtgärder för kontroll och märkning av kemikalier som är antibakteriella?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-03-28 Anmäld: 2000-04-04 Besvarad: 2000-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-05)