Miljöavgift på engångsmuggar

Skriftlig fråga 2017/18:571 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Användandet av engångsmuggar har ökat lavinartat och medför mycket negativa miljöeffekter. I Storbritannien har miljödepartementet föreslagit att en avgift om 25 cent per mugg införs på engångsmuggar. Syftet är att få ned det totala bruket av engångsmuggar och stimulera återvinning. Målet är att alla engångsmuggar ska återvinnas senast år 2023.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska användandet av engångsmuggar i Sverige och stimulera ökad återvinning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-11 Överlämnad: 2018-01-12 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-24 Sista svarsdatum: 2018-01-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga