Medicinsk marijuana

Skriftlig fråga 2020/21:833 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Medicinsk marijuana ska inte längre stå med på listan över världens farligaste droger; det har FN nyligen slagit fast. Beslutet kan enligt experter leda till att fler länder i förlängningen inför mer liberala lagar för cannabisbruk.

Att kommissionen tar detta beslut har ingen direkt påverkan på länders lagstiftningar, men kan enligt experter i förlängningen påverka enskilda länders drogpolitik då många stater ofta använder FN:s rekommendationer som riktlinjer. För de som förespråkar en liberalare drogpolitik ses detta också som ett stort framsteg. Även inom cannabisindustrin applåderas nu kommissionens omklassificering av drogen.

I Sverige är medicinskt användande av cannabis olagligt, med undantag för preparat som godkänts som ett läkemedel av Läkemedelsverket och förskrivits av behörig läkare.

Det finns dock nu en risk att svenska förespråkare av drogen kommer att använda FN:s nya klassificering för att även förändra Sveriges inställning.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att möta sådana eventuella försök från droglobbyn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-03 Överlämnad: 2020-12-03 Anmäld: 2020-12-04 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga