Lotteridomstolar i Halland

Skriftlig fråga 2013/14:170 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 6 december

Fråga

2013/14:170 Lotteridomstolar i Halland

av Hans Hoff (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Män som upprepade gånger misshandlar, ofredar eller hotar kvinnor i en nära relation gör sig skyldiga till en grov kvinnofridskränkning efter lagändring år 1998.

Radio Halland har undersökt domarna i regionens tingsrätt från år 2011 fram till september i år. Granskningen visar att i flera fall har gärningsmän inte blivit dömda för grov kvinnofridskränkning, trots att mannen i fråga bevisligen har misshandlat kvinnan både tre, fyra och fem gånger och därutöver har hotat henne.

Enligt en åklagare i Halland är det ett lotteri för kvinnan hos vilken domare ärendet hamnar. Tydligen finns det domare som aldrig dömer en man för grov kvinnofridskränkning.

I motiveringarna för att inte fälla för brottet skriver man bland annat att kvinnans självkänsla inte har blivit tillräckligt skadad eller att brottet har skett under en för kort eller för lång period. I en annan motivering beskrivs våldet som kontrollerat och återhållsamt från mannens sida, och därför blir straffet en månads fängelse i stället för sex månader, som är lägsta straff för brottet.

Man kan befara att domstolarna i Halland inte är unika, utan att våldsutsatta kvinnor utsätts för samma lotteri vid grov kvinnofridskränkning även på andra håll i landet.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att domare i svenska domstolar ska döma efter lagen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2013-12-06 Inlämnad: 2013-12-06 Svar anmält: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-10)