likabehandling av skattebetalare

Skriftlig fråga 2004/05:1990 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 5 juli

Fråga 2004/05:1990

av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder om likabehandling av skattebetalare

Skatteverket har utvecklat sina administrativa rutiner på ett mycket bra sätt, både sett ur intern synvinkel och från skattebetalarnas perspektiv. Genom de omfattande erbjudandena om en pappersfri hantering av deklarationer och andra ärenden, skapas möjligheter till både rationalisering av verksamheten till gagn för skattebetalarna genom lägre kostnader för skatteadministrationen och genom att beslut kan träffas snabbare, i huvudsak till gagn för varje skattskyldig.

Senast har Skatteverket klargjort att återbäring på preliminärskatt kan komma att utbetalas snabbare till skattebetalare som använt e-deklarationsmöjligheten och därtill har angivit mottagarkonto. Det låter bestickande @ den som bidrar till sänkta administrationskostnader bör premieras.

Men mot detta måste sättas likabehandlingsprincipen. Alla deklaranter har inte tillgång till datorer eller är, i många fall på grund av att denna nya teknik tillkommit i slutet eller efter deras yrkesverksamma period, inte tillräckligt kunniga för att kunna dra nytta av Skatteverkets modernisering.

Mot denna bakgrund vill jag fråga chefen för Finansdepartementet:

Vilka åtgärder avser han att vidtaga för att likabehandlingsprincipen, bland annat i fråga om återbetalning av preliminärskatt, ska kunna upprätthållas av Skatteverket oavsett deklaranternas förtrogenhet med den nya datatekniken?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-07-05 Besvarad: 2005-08-10 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-10)