lantbruksgymnasiernas framtid

Skriftlig fråga 1997/98:794 av Ericsson, Dan (kd)

Ericsson, Dan (kd)
Fråga 1997/98:794 av Dan Ericsson (kd) till jordbruksministern om lantbruksgymnasiernas framtid

Under riksdagsåret 1995/96 lade regeringen fram propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. vilken syftade till att möjliggöra större flexibilitet mellan kommuner och landsting vad gäller gymnasieskolan. Landsting skulle efter överenskommelse med kommun kunna anordna även andra nationella program än inom naturbruk och omvårdnad. Vidare anfördes att företrädesrätten för landstingen att anordna utbildning inom naturbruk och omvårdnad skulle tas bort.

Nu har det gått cirka två år sedan beslutet fattades. Det har kommit vissa signaler som tyder på att allt inte har gått som det borde ha gjort. Kommunaliseringen av lantbruksgymnasier har inte på alla punkter gett de effekter som var avsikten. Det finns en oro över att kommunerna inte visar det rätta intresset för lantbruksundervisningen och att detta ger effekt på sikt när det gäller kompetensen och nivån på undervisningen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga jordbruksminister Annika Åhnberg:

Är ministern beredd att göra en översyn av kommunaliseringens effekter på naturbruks- och lantbruksgymnasierna?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-05-28 Besvarad: 1998-06-10 Anmäld: 1998-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga