Långa handläggningstider hos Statens haverikommission

Skriftlig fråga 2006/07:1165 av Staxäng, Lars-Arne (m)

Staxäng, Lars-Arne (m)

den 15 maj

Fråga

2006/07:1165 Långa handläggningstider hos Statens haverikommission

av Lars-Arne Staxäng (m)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Den 28 februari 2005 spårar ett godståg från Green Cargo ur vid Ledsgård mellan Göteborg och Kungsbacka med ett totalstopp på Västkustbanan som direkt följd. Statens haverikommission (nedan förkortad SHK) tillsätter en utredning om varför tåget inte stannade och körde in i en stoppbock på ett sidospår med urspårning som följd. Det inträffade hade kunnat få ödesdigra konsekvenser då tågsättet var lastat med klor. Lyckligtvis så höll tankarna och kranfunktionerna denna gång. I regeringens regleringsbrev för SHK har regeringen angett följande: Handläggningstiden för haveriutredningar ska begränsas till högst nio månader för militära ärenden samt i genomsnitt nio månader för civila luftfartsärenden och högst tolv månader för civila sjöfartsärenden, spårbunden trafik och ärenden rörande annan verksamhet. Dessa tider överskrids med bred marginal då handläggningstiden i praktiken är mellan tre månader och ibland uppemot tre år enligt SHK egen hemsida. Haveriutredningen rörande det ovan nämnda urspårade tågsättet vid Ledsgård är fortfarande inte avslutad. Detta är dessvärre inget isolerat fall. Snarare är exemplen många och de återfinns inom alla områden som SHK handhar. När en incident har inträffat som blir ett ämne för SHK är det av stor vikt att den utreds så snabbt som möjligt för att få fram orsakerna. Är dessa orsaker klarlagda minimerar man risken för ytterligare incidenter, detta oavsett om det handlar om den mänskliga faktorn eller tekniska brister. Att handläggningstiden så kraftigt överskrids utsätter människor och egendom för ett onödigt risktagande.

Vad avser försvarsministern att göra för att förkorta handläggningstiderna för haveriutredningarna hos SHK?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-15 Anmäld: 2007-05-15 Besvarad: 2007-05-23 Svar anmält: 2007-05-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-23)