landlistor och export av krigsmateriel

Skriftlig fråga 2000/01:1497 av Jóhannesson , Berit (v)

Jóhannesson , Berit (v)

den 5 juli

Fråga 2000/01:1497

av Berit Jóhannesson (v) till statsminister Göran Persson om landlistor och export av krigsmateriel

Inför beslutet att Sverige skulle ratificera det s.k. ramavtalet för krigsmaterielsamarbete mellan Sverige och fem andra europeiska länder var en avgörande diskussion hur detta påverkar den svenska offentligheten vad gäller krigsmaterielärenden. Samtliga motionärer krävde att landlistorna över godkända exportdestinationer skulle offentliggöras.

I regeringens proposition 2000/01:49 anges att den grad av offentlig insyn som gäller i dag även fortsättningsvis kommer att gälla, dvs. att dessa landlistor ska redovisas för Exportkontrollrådet. Det är en sak om landlistorna visas för Exportkontrollrådet, en annan om de är offentliga och öppna för allmänheten. Det står inte på någon plats i ramavtalet att landlistorna ska vara hemliga. Detta är alltså en fråga som är öppen för förhandling mellan de berörda samarbetsländerna. Frågan är nu vilken hållning regeringen har i denna fråga och vilka argument man använder för sin hållning.

Försvarsminister Björn von Sydow var i riksdagsdebatten den 28 mars 2001 mycket tydlig på denna punkt: "landlistorna kan inte vara offentliga" sade Sydow. Regeringens åsikt att dessa listor inte bör offentliggöras är alltså klar. Men varför har inte klargjorts på ett tillfredsställande sätt.

Jag vill fråga försvarsminister Björn von Sydow:

Av vilka skäl anser ministern att det inte är möjligt att offentliggöra de landlistor som upprättas inom ramavtalet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarad: 2001-07-19 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-07-19)