läkarbrist

Skriftlig fråga 2002/03:900 av Särnblad Stoors, Anneli (s)

Särnblad Stoors, Anneli (s)

den 9 maj

Fråga 2002/03:900

av Anneli Särnblad Stoors (s) till socialminister Lars Engqvist om läkarbrist

Samverkan mellan kommunerna och landstingen i omsorgen och vården utvecklas.

Det finns dock en del att göra när det handlar om att avhjälpa bristerna i det medicinska omhändertagandet i hemsjukvården eller på särskilda boenden.

I lägesrapport 2002 nämns att bristen på läkare i det särskilda boendet och hemsjukvården är ett problem.

Avser ministern att vidta någon åtgärd i denna så viktiga fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-09 Anmäld: 2003-05-09 Svar anmält: 2003-05-14 Besvarad: 2003-05-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-14)