Lagtolkning av slöjförbud

Skriftlig fråga 2019/20:997 av Niels Paarup-Petersen (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I Skurups kommun har ett slöjförbud införts i skolan. Enligt Skolverket är detta inte tillåtet enligt lag. Rektorn på en skola i kommunen vill därför inte införa slöjförbudet.

När rektorn informerat om Skolverkets syn på slöjförbudet i skolans egna kanaler har kommunledningen krävt att denna information tas bort.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka generella åtgärder vidtar ministern för att se till att grundlagsskyddade friheter kan upprätthållas i skolan och när det gäller rektorers möjlighet att självständigt informera elever om lagar och regler inom skolans område?  
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-19 Överlämnad: 2020-02-20 Anmäld: 2020-02-21 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26
Svar på skriftlig fråga