Kryssningskajen i Visby hamn

Skriftlig fråga 2012/13:508 av Andrén, Gunnar (FP)

Andrén, Gunnar (FP)

den 15 maj

Fråga

2012/13:508 Kryssningskajen i Visby hamn

av Gunnar Andrén (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Besöksnäringen på Gotland, som årligen omfattar ca 1,6 miljoner besökare, är av central betydelse för Gotlands ekonomi. Antalet Visbybesökare kulminerar under juni–augusti med i genomsnitt 300 000 besökare per månad.

Möjligheten att besöka ön beror av kommunikationerna, flyg eller båt. Kryssningstrafiken genererar stora intäkter till Gotland och Sverige. Men till följd av Visby hamns bristande möjligheter att ta emot allt större kryssningsfartyg minskar antalet Visbyanlöp stadigt. Från 147 fartyg år 2005 anlöpte under 2012 enbart 74 kryssningsfartyg Visby. För 2013 beräknas antalet minska ytterligare, till 66.

Under lång tid har en ny kryssningskaj med möjlighet för fartyg om 300 meters längd och 11,5 meters djupgående planerats. Projektet, bakom vilket står Region Gotland och Gotlands kommun, skulle enligt planeringen 2009 ha stått färdigt 2013. Sanningen är att det inte ens har påbörjats. Finansieringen klaras inte av Gotlands skattebetalare.

Det fanns skäl, påtalade jag den 25 mars 2011, att hysa oro för att detta för Sverige viktiga projekt, inklusive finansieringen, inte skulle bli hindersfri, till men för besöksnäringen på Gotland och med uteblivna turistintäkter som följd.

Medan kryssningstrafiken ökar i Östersjön går allt fler kryssningsfartyg Gotland förbi.

Vilka åtgärder avser statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd att vidta för att säkerställa att projektet Kryssningskaj i Visby kommer till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-05-15 Anmäld: 2013-05-15 Besvarad: 2013-05-27 Svar anmält: 2013-05-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-24)